SKLA

 

sklaSkleněné výplně dodávaných oken splňují náročné tepelně izolační požadavky norem. Okna jsou standardně osazena tepelně izolačními dvojskly ve složení 4-16-4 s koeficientem tepelného prostupu U=1,1 W/m2K nebo tepelně izolačními trojskly ve složení 4-12-4-12-4 s koeficientem tepelného prostupu U=0,7 W/m²K. Vedle klasických čirých skleněných tabulí nabízíme i speciální ornamentní, pískovaná zabarvená nebo zrcadlová skla. Pro zvýšení bezpečnosti lze izolační skla kombinovat s lepeným nebo tvrzeným bezpečnostním sklem. Proti hluku vás efektivně ochrání speciální protihluková izolační dvojskla nebo trojskla.

Izolační dvojsklo nebo trojsklo je složeno ze dvou či tří tabulí plaveného skla, jejichž vzdálenost vymezuje „teplý“ plastový distanční rámeček plněný vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Jednotlivé tabule a distanční rámeček jsou po obvodu spojeny adhezním trvale pružným tmelem, který brání pronikání vlhkosti a hermeticky uzavírá dutinu mezi skly. Plastový rámeček výrazně zmenšuje riziko tepelných mostů u okraje skel a tedy i kondenzace vnitřní vlhkosti na povrchu skla v okolí zasklívací lišty.

Standardně se používá izolační dvojsklo ve složení 4/16/4, dvě tabule skla o tloušťce 4 mm a distanční rámeček 16 mm. Koeficient tepelného prostupu izolačního dvojskla v základním složení je 2,8 W/m²K. Zjednodušeně lze říci, že koeficient udává, kolik tepla unikne skrze plochu 1m² daného materiálu. U standardně používaných izolačních dvojskel se pro zlepšení tepelně izolačních vlastností povrch skla v meziprostoru pokovuje vrstvou ušlechtilého kovu. Tato neutrální a neviditelná vrstva odráží teplo zpět do místnosti. Hodnota koeficientu tepelného prostupu pokoveného izolačního dvojskla se snižuje na polovinu U= 1,4 W/m²K. Při vyplnění meziprostoru vzácným plynem, nejčastěji argonem, se hodnota sníží na U= 1,1 W/m²K.

Izolační trojskla se používají standardně ve složení 4/12/4/12/4, pokoveny jsou dvě tabule skla a v kombinaci s vyplněním meziprostoru argonem se hodnota koeficientu tepelného prostupu sníží na U=0,7 W/m²K.

Vedle klasických skleněných tabulí lze použít i speciální výplně. Ornamentní skla různých vzorů, pískovaná skla, zabarvená skla, zrcadlová skla. Pro zvýšení bezpečnosti se používají izolační dvojskla kombinovaná s bezpečnostním lepeným sklem nebo sklem tvrzeným. Lepené bezpečnostní sklo znamená spojení dvou nebo více skleněných tabulí pomocí bezpečnostní fólie, takže sklo drží stále pohromadě. Tvrzené sklo je díky speciálnímu tepelnému zpracování zvláště odolné proti prasknutí a dojde-li přeci jen k jeho rozbití, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit poranění. Protihluková izolační dvojskla kombinují různé tloušťky skleněných tabulí a distančních rámečků, případně je vzduchová dutina vyplněna speciálním protihlukovým plynem. Standardní izolační dvojsklo 4/16/4 vykazuje hodnotu zvukového útlumu R= 32 dB, kterou lze zvýšit na hodnotu zvukového útlumu R= 50 dB.


Opticky lze skla rozdělit několika typy příček. Meziskelní příčky v šířkách 8 mm, 18 mm, 26 mm a 45 mm jsou umístěny v meziprostoru mezi okenními tabulemi, díky tomu se skla dají snadno čistit a příčky jsou chráněny před zvětráváním a nečistotami.

mezisklení

 

-mezisklení-

nalepovací

 

-nalepovací-

pevně vložená

 

-pevně vložená-

 

Nalepovací příčky v šířkách 23 mm a 33 mm jsou nalepeny na vnější a vnitřní straně dvojskla a obvykle jsou kombinovány se speciální meziskelní příčkou „duplexem“ imitující distanční rámeček. Třetí variantou je pevná sklodělící příčka široká 82 mm. Pevná příčka rozděluje sklo na jednotlivé tabule a výrazně zpevňuje konstrukci křídla, což je obecně doporučováno zejména pro křídla balkónových dveří.

 

Nalepovací příčky